S-display & Miljö

miljoe
Vi tar naturligtvis hänsyn till miljön vid framställning av våra produkter


S-display & Miljö

Vår produktion har startat miljöprojekt som följer EUs hållbarhetsmål. Vår produktion stödjer alla initiativ inom ramarna för EUs miljöinnovation såsom pappersåtervinning, processer som inte slukar vatten, vattenbehandling och intelligenta vattendistributionssystem, kemikalier, energi och materialeffektivitet.

Seden 2008 har vår produktion använt sig av ett slutet  vattencirkulationssystem i sina produktionsprocesser. Kärnan i detta system är vår egna spillvattensanläggning, som behandlar 100% av vattnet vi använder. Genom introduktionen av detta initiativ har vi ökat medvetenheten om en miljövänlig livsstil.

 

 

På vakuumformande material använder vi främst polystyrene (PS) från återvunnet material.