Michael Aagaard

michael
Michael Aagaard


Michael Aagaard

Redovisning

“Jag har seden starten av 90-talet arbetat med redovisning i flera olika branscher, vilket gett mig bred erfarenhet.  2007 började jag arbeta som ekonom/revisor inom den grafiska branschen. Jag blev egenföretagare 1/9-2018 och arbetar nu som extern revisor med flera kunder.”

Kontakt